KULLANIM KOŞULLARI

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

BU SİTEDEKİ TÜM ÜRÜN VE HİZMETLER, KİŞİLERİ BİLGİLENDİRMEK AMACIYLA HAZIRLANMIŞ OLUP, SAĞLIK HİZMETİ VERMEMEKTEDİR. SİTEDEKİ BİLGİLER HİÇBİR ŞEKİLDE HASTALIKLARIN TANI VE TEDAVİLERİNDE KULLANILMAMALIDIR. ZUMBA EGZERSİZ VİDEOLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, SİTEDEKİ ÜRÜN VE HİZMETLERİ SATIN ALAN KULLANICI VEYA ÜYE BU ÜRÜN VE HİZMETLERİN KULLANIMI DURUMUNDA OLUŞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN SADECE KENDİSİ SORUMLU OLDUĞUNU KABUL EDER.

Not: Bu web sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE'de sunulan hizmet ve ürünlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

Kullanım koşulları

Bu SİTE'de sunulan ürün ve hizmetler GÖZDE RECEP KARAASLAN (bundan böyle kısaca "SİTE SAHİBİ" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE'nin yasal sahibi SİTE SAHİBİ olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi SİTE SAHİBİ'ne aittir.

İşbu kullanım koşullarını SİTE SAHİBİ gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE'de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır

SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, SİTE SAHİBİ tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

SİTE SAHİBİ, bu SİTE' de yer alan veya alacak olan ürünleri, hizmetleri, bilgileri, formları ve/veya içerikleri dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Herhangi bir nedenle, herhangi bir ürün, hizmet ve/veya içeriğin SİTE’den geçici veya kalıcı olarak kaldırılması durumda; ürün, hizmet ve/veya içeriği satın almış KULLANICI ve ÜYE'lere herhangi bir para iadesi yapılmaz.

Sözleşme tanımları

SİTE: SİTE SAHİBİ tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

ÜYE: SİTE SAHİBİ'nden ürün alımı veya kiralaması yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, SİTE SAHİBİ tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. "Üye adı" üyeye özeldir ve aynı "Üye adı" iki farklı ÜYE'ye verilmez.

KULLANICI: SİTE SAHİBİ’ne ait web sitesini ürün ve/veya hizmet satın alarak veya satın almaksızın ziyaret eden kişidir.

LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK: SİTE'de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, video, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle SİTE SAHİBİ arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

Hizmetlerin kapsamı

SİTE SAHİBİ'nin, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

SİTE SAHİBİ'nin, SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; SİTE SAHİBİ'ne ait www.motivasyonzamani.com adresinde satışa veya kiralamaya sunulan ürün ve hizmetlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, ödemeye konu olan ürün yada hizmete ÜYE'nin süreli olarak SİTE SAHİBİ tarafından erişiminin sağlanmasıdır.

SİTE SAHİBİ, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların SİTE SAHİBİ tarafından belirlenecek ve SİTE'nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. SİTE SAHİBİ, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

Genel hükümler

SİTE'nin içeriği, sadece bilgilendirmeye yöneliktir. Sitedeki tüm ürün ve hizmetler (bilgi, değerlendirme,yorum, istatistiki şekil ve değerler, video vs.) hiçbir suretle doğrudan veya dolaylı tıbbi teşhis, tedavi ve reçete özelliği taşımamaktadır. Bu itibarla sitedeki sunumların hiçbirinin sağlık hizmeti olarak kabulü mümkün değildir.

SİTE üzerinden, SİTE SAHİBİ'nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI'lara ve ÜYE'lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında SİTE SAHİBİ'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin kendi sorumluluğundadır. SİTE SAHİBİ bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, SİTE SAHİBİ'nin uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

KULLANICI ve ÜYE, SİTE'deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE'nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI'nın ve ÜYE'nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan SİTE SAHİBİ sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI'nın ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan SİTE SAHİBİ sorumlu değildir.

SİTE SAHİBİ, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve SİTE'yi kullanma koşulları ile SİTE'de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE'yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE'de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE'nin kullanımı ya da SİTE'ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.SİTE SAHİBİ, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

SİTE dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı SİTE SAHİBİ'nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, SİTE SAHİBİ çalışanlarının ve yöneticilerinin, SİTE SAHİBİ yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. SİTE SAHİBİ, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

SİTE'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, SİTE SAHİBİ ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE'lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı SİTE SAHİBİ'nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

SİTE içeriğindeki yorumların, mesajların hukuki ve cezai sorumluluğu tamamen yazarı olan KULLANICI ve ÜYE’ye aittir. KULLANICI ve ÜYE’ye ait yorumlar, mesajlar hiçbir suretle SİTE SAHİBİ’nin düşüncelerini ve fikirlerini ifade etmemektedir. SİTE SAHİBİ, vizyonuna uymayan içerikteki mesajları yayınlamama, silme, KULLANICI ve ÜYE’nin erişimini süreli veya süresiz engelleme, bedel iadesi yapmama hakkını münhasıran elinde bulundurur.

Doğrudan veya dolaylı olarak diğer üyelere, gerçek veya tüzel üçüncü kişilere, markalara, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik gerek ulusal gerek uluslararası yasalara/mevzuata göre ceza veya tazminat sorumluluğu gerektiren nitelikte hakaret, iftira, özel hayatın gizliliğinin ihlali, telif hakları/ticari marka hakları/yayın haklarına riayet etmemek ve bunlarla sınırlı olmayacak şekilde yasalara/mevzuata aykırı her türlü mesajlar/yorumlar yazmak, iletiler göndermek v.b. kesinlikle yasaktır. Aksi davranışlarının hukuki veya cezai sorumluluğu sadece mesaj/yorum sahibi KULLANICI ve ÜYE’ye aittir. KULLANICI ve ÜYE’lere ait IP'ler ve iletişim bilgileri sistemde saklanır; gerekli durumlarda ve talep halinde ilgili yasal mercilere verilebilir.

İşbu SİTE'nin sahibi SİTE SAHİBİ'dir. Bu SİTE'de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE'nin sunumu SİTE SAHİBİ'nin ya da SİTE SAHİBİ'nin izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE'deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medyada kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla SİTE SAHİBİ ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, SİTE SAHİBİ hizmetlerini, SİTE SAHİBİ bilgilerini ve SİTE SAHİBİ'nin telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek ve/veya başkasının SİTE SAHİBİ'nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir.

SİTE SAHİBİ, SİTE üzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. SİTE SAHİBİ aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI'lara ve ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak SİTE SAHİBİ için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya SİTE SAHİBİ'nin işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

Yukarıda belirtildiği üzere, SİTE SAHİBİ tarafından yazılı olarak belirtilmedikçe bu web sitesindeki herhangi bir materyalin ya da tasarım elementinin ticari ya da ticari olmayan amaçlar için yeniden üretimi, kopyalanması ya da yeniden dağıtımı yasaktır. Bu tür bir izin için gereken bilgiyi almak için lütfen bizimle destek@motivasyonzamani.com adresi ile iletişime geçin.

SİTE aracılığı ile bir görüşmeye (yazılı, sesli ya da görüntülü) katıldığınız takdirde, imajınızı ve her şekilde içeriği; alt lisanslama, yeniden üretme, değiştirme, türevlerini yaratma, yayma, düzeltme ve görüntüleme hakkını ve ancak bunlarla sınırlı kalmayan hakları da içeren her türlü hakkı; SİTE SAHİBİ'ne telifsiz, geri alınamaz ve ebedi bir lisansla vermiş olursunuz. SİTE SAHİBİ tazminatsız olarak imajınızı ve SİTE’deki her içeriği, herhangi bir amaç için tamamlama ve sınırsız olarak kullanma hakkına sahiptir. Örneğin; SİTE, görüşmeleri yeniden paketleyip, ticari olarak satabilir. Bu tür bir yeniden paketleme ve satış için rızanız talep edilmeyecektir ve hiçbir şekilde tazmin edilmeyeceksinizdir.

İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde SİTE SAHİBİ, SİTE’de yeralan bütün varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Üyelik koşulları ve Üyelik iptali

Üyelik hiçbir şekilde satılamaz, devredilemez, kiralanamaz, başka bir kullanıcı ile paylaşılamaz. Bu madde ihlalinde üyelik iptal edilir ve hakkında yasal işlem başlatılır.

SİTE içeriğindeki hiçbir içerik, hiçbir şekilde kimse ile paylaşılamaz. Videoların ekran kayıtlarının alınması, videolardan anlık resim alınması, video kamera ile kaydedilmesi, ekran kayıt programları ile videoların ya da herhangi bir SİTE içeriğinin kaydedilmesi kesinlikle yasaktır. Bu madde ihlalinde üyelik iptal edilir ve hakkında yasal işlem başlatılır.

SİTE SAHİBİ, ÜYE’lerin üyeliklerini herhangi bir nedenle, ÜYE’ye uyarı yapılmaksızın tek taraflı olarak iptal etme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda, ÜYE’nin herhangi bir hak talebi olamaz ve ÜYE’ye herhangi bir para iadesi yapılmaz.

Herhangi bir sebeple, SİTE’nin kapatılması sözkonusu olduğunda, ÜYE’nin üyeliği iptal olur ve ÜYE’nin herhangi bir hak talebi olamaz ve ÜYE’ye herhangi bir para iadesi yapılmaz.

ÜYE, üyeliğini istediği zaman iptal etme hakkına sahiptir. Üyelik iptali durumunda, ÜYE’nin herhangi bir hak talebi olamaz ve ÜYE’ye herhangi bir para iadesi yapılmaz.

Özel koşullar

SİTE SAHİBİ, SİTE içerisinde yapmış olduğu çekilişler sonucu kazanılmış ve/veya hediye olarak sunulmuş ürün ve hizmetlerin iptal edilmesi hakkını saklı tutar.